CAD INŽENIRING

Smo vaš partner pri razvoju ideje, snovanju produkta in načrtovanju sestavnih delov. S pomočjo vrhunske 3D-CAD programske opreme SolidWorks zagotavljamo celostno, kvalitetno in zanesljivo sodelovanje.

Vse se začne se z idejo

Za rešitev zahtevnih problemov potrebujemo odlične ideje, ki pa velikokrat ne pridejo same od sebe. Zato se je včasih iskanja idej smiselno lotiti sistematično.

V tem primeru se upremo na metode kot so:

- Možganska nevihta

- Metoda 635

- "Brainswarming"

Na podlagi zbranih idej in podatkov, ki jih pridobimo iz analize konkurence in tržišča, izbrano pot do rešitve, vedno začrtamo skupaj.

Postavitev koncepta

Iz najboljših idej razvijemo koncept. V tej fazi je pomembno, da smo pozorni tudi na obstoječe patente, skladnost s standardi in certifikati, ki jih končen produkt potrebuje.

Zato je pomembno, da si še pred postavitvijo koncepta, zastavimo naslednja vprašanja:

Ali je koncept tehnično, pravno in finančno izvedljiv?

Kakšnim tveganjem smo izpostavljeni in kako jih zmanjšamo?

Ali koncept ustreza potrebam, oz. ali je primeren za trg?

Na tak način si zagotovimio potrebno znanje za nadaljni razvoj. Tako bo v nadaljevanju potrebnih manj sprememb, rešitve pa mehansko in ekonomsko ustrezne.

Zakaj skica?

Proces izdelave 3D modela se začne z ročno skico. Dobra priprava na delo je kljub izvrstni programski opremi še vedno ključ do uspeha. Nekaj minut razmisleka pred pričetkom modeliranja, nam lahko prihrani več ur dela.

Več kot 3D model

3D modele zasnujemo intuitivno in karseda preprosto. Tako povečamo učinkovitost in stabilnost obsežnih sestavov. Že v začetnih fazah razmišljamo o smotrnosti uvedbe parametričnih modelov ali konfiguracij, ter tako omogočimo hitro in ekonomsko ugodno prilagajanje modela v prihodnosti.

Inženirske analize so pomemben člen vsakdanjika konstrukterja. Odločitve morajo vedno bazirati na podlagi argumentov. Orodje za zagotavljanje argumentov predstavljajo numerične analize po metodi končnih elementov (FEM). Z njimi poskušamo predvideti fizikalne procese, ki potekajo v gradnikih naprav, med delovanjem, ter tako zagotoviti optimalno delovanje in zahtevano stopnjo varnosti.

Pomen prototipa

Ko potrebujemo potrditev koncepta, ni nič boljšega od prototipa. Sodobne tehnologije nam omogočajo sprotno izdelavo prototipov. Le ti nas tudi dokaj zgodaj v razvojnem procesu opozorijo na morebitne napake, ki jih je treba odpraviti.

Testiranje

Prototipi nam omogočajo izvedbo ciljno usmerjenega testiranja, s katerim z zagotovostvo odgovorimo na vprašanja iz faze snovanja koncepta.

Realistične podobe produktov igrajo pomembno vlogo v procesu predstavitve in prodaje, zaradi boljše predstave končne podope jih uporabimo tudi v zaključnih fazah snovanja. Da bo vaš produkt res zaživel pa pripravimo še animacijo delovanja.

Tehniška dokumentacija

Uredimo kompletno tehniško dokumentacijo, prilagojeno potrebam naročnika in potrebam proizvodnje. Po potrebi pripravimo navodila za uporabo in kataloge rezervnih delov, skupaj s tehniško ustreznimi prevodi v želen tuji jezik.